MEER BIODIVERSITEIT
MINDER INVASIEVE EXOTEN

Beleef & Weet zet zich in voor het bestrijden van invasieve exoten en het vergroten van de bewustwording hierover. Invasieve exoten zijn soorten die buiten hun oorspronkelijke leefgebied inheemse soorten overwoekeren en verdringen. Voorbeelden hiervan zijn de reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop.

Beleef & Weet ontwikkelde samen met de Radboud Universiteit in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit lesmateriaal over invasieve exoten.

Beleef & Weet coördineert ook projecten om burgers en studenten mbo groen te betrekken bij de bestrijding van invasieve exoten en geeft workshops over de aanpak van invasieve exoten. In Nijmegen is Beleef & Weet initiatiefnemer van het project Wiede Wieden Weg. In 2018 werkten vrijwilligers gecoördineerd samen aan het bestrijden van de reuzenbalsemien. In 2019 is de reuzenberenklauw aan de beurt.

‘Het is eigenlijk tegen mijn natuur in om een plant eruit te trekken, maar het gaat om een hoger doel. Door samen in actie te komen, beschermen we de biodiversiteit.’

Schooltuinen

Iedere school een moestuin

Moestuinmaat

Ontwerp je eigen groentetuin

Biodiversiteit

Minder invasieve exoten