MEER BIODIVERSITEIT DOOR
MINDER INVASIEVE EXOTEN

Beleef & Weet zet zich in voor het bestrijden van invasieve exoten en het vergroten van de bewustwording hierover. Invasieve exoten zijn soorten die buiten hun oorspronkelijke leefgebied inheemse soorten overwoekeren en verdringen. Een voorbeeld hiervan is de reuzenberenklauw, die enorm woekert en bij aanraking ernstige blaren veroorzaakt.

Beleef & Weet ontwikkelde samen met de Radboud Universiteit in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit lesmateriaal over het bestrijden van invasieve exoten. Beleef & Weet coördineert ook burgerparticipatieprojecten en geeft workshops over de aanpak van invasieve exoten. In Nijmegen is Beleef & Weet initiatiefnemer van het project Wiede Wieden Weg. In 2018 werkten vrijwilligers gecoördineerd samen aan het bestrijden van de reuzenbalsemien. In 2019 is de reuzenberenklauw aan de beurt.

‘Het is eigenlijk tegen mijn natuur om een plant eruit te trekken, maar het gaat om een hoger doel. Door samen in actie te komen, beschermen we de biodiversiteit.’

Schooltuinen

Iedere school een moestuin!

Groene schoolpleinen

Eetbare natuur op alle groene schoolpleinen.

Biodiversiteit

Meer biodiversiteit door minder invasieve exoten.