Begonnen in 2018 als een challenge om de biodiversiteit te vergroten (in het kader van Nijmegen European Green Capital), is dit burgerparticipatieproject, genaamd Wiedewiedenweg, uitgegroeid tot een groep van 25 mensen met dezelfde missie. Jaarlijks gaan zij in het voorjaar en de zomer aan de slag om de reuzenberenklauw te bestrijden. Het eerste jaar hebben zij de reuzenbalsemien al uit de stad verbannen. Reuzenbalsemien en reuzenberenklauw zijn invasieve exoten die op de Unielijst staan. De reuzenberenklauw veroorzaakt behoorlijke blaren bij aanraking. In nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen, die zelf de grote locaties met regelmatig maaien in toom houdt, zijn alle locaties waar deze exoot voorkomt inmiddels in beeld. Zij worden jaarlijks gemonitord want de zaden kunnen 7 jaar kiemkrachtig blijven. Vanwege het vijfde jaar (Lustrum!) is er op de jaarlijkse bijeenkomst een wisselbokaal uitgereikt aan Dé Wiedewiedenweg-held van het jaar. Deze is dit jaar uitgereikt aan Teun van Wijk die op 14 locaties 1600 reuzenberenklauwen heeft verwijderd! Wiedewiedenweg vindt plaats in samenwerking met IVN, FLORON, De Radboud Universiteit, NEC-E, gemeente Nijmegen en Adviesbureau Beleef & Weet, die ook de coördinatie doet.

De wisselbokaal: Wiedewiedenwegheld van het jaar! Gemaakt door Jet Westbroek