Mijn MoestuinMaat wordt in praktijk gebracht op de ‘Binnenakker’ van bs De Akker. In de twaalf tuintjes, met de exacte afmetingen van de MoestuinMaat, tuinieren de groepen 7 en 8 wekelijks; zij zijn verantwoordelijk voor deze tuintjes. Daarnaast ligt een strook voor bloemen en een strook voor kruiden. Groep 1 en 2 zaaiden de strook met bloemen in en groep 4 en 5 beplantten de strook met kruiden. Dit allemaal onder de bezielende leiding van Basil Zijlstra en Marijke Oosterom, deskundige ouders! Zo is de tuin er voor de hele school.

Basil Zijlstra geeft uiltleg
De muntplant mag de grond in.
Marijke Oosterom geeft de kleuters bloemenzaad..