Afgelopen vrijdag discussieerden we na een aantal inspirerende lezingen op de schoolmoestuinconferentie met veel enthousiasme over het opzetten van een landelijke organisatie (platform) om schoolmoestuinen in Nederland te promoten en kennis en ervaringen uit te wisselen.
Bij de voorbereiding van mijn lezing ‘Schooltuinen, vroeger en nu’ bleek dat in 1918 de zeer succesvolle Centrale Vereeniging van School- en Werktuinen is opgericht waardoor veel schooltuinen in Nederland ontstonden. In hun boek ‘De school- en werktuin in Nederland, zijn betekenis en verbreiding’ (1923) beschrijft Klaas Dilling (secretaris) de noodzaak en de meervoudige waarde van de schooltuin:

‘Men is van lieverlede tot de overtuiging gekomen, dat het tuinwerk in plaats van het onderwijs op school te schaden dit juist uitstekend aanvult en bevordert. Vooral is dit het geval ten aanzien van de kennis der natuur, terwijl bv meet- en rekenkunde in den tuin praktische toepassing vinden. Uit gezondheidsoogpunt is er niets beters te bedenken. En uit schoonheidsoverwegingen is er alles voor te zeggen onze kinderen te midden der natuur zooveel mogelijk te doen genieten. Lichamelijk, verstandig en zielkundig kan het kind zich hier in volle harmonie ontwikkelen.’

Het wordt tijd dat we deze kennis (bijna 100 jaar oud!) weer op grotere schaal in de praktijk brengen!