Groepjes kinderen van de bovenbouw van IKC De Stek (gr 6/7/8) zaaiden, plantten, poten en verzorgden hun eigen tuintjes van 2 m2 naast de ingang van de school. De zonnebloemen groeiden zo hoog dat de ramen niet meer gewassen konden worden en de zonnewering niet meer gebruikt werd. De goudsbloemen stonden nog lang te bloeien. Wat een fleurige en kleurrijke entree van de school! Van de rucola, radijsjes, peultjes, kroppen sla en rode bietjes is gesmuld. Wat kun je toch veel oogsten uit zo’n schoolmoestuin! Nu staat er een mengsel van  bladrammenas, rogge en klaver te groeien voor de natuurlijke stikstofbemesting. De rogge wordt straks gebruikt als voer voor de cavia’s. Zo smullen zij ook nog mee van de schooltuin 😊. Ook in de kruidentuin van de middenbouw aan de linkerkant van de ingang van de school, groeide en bloeide van alles. Zo’n visitekaartje wil toch iedere school!

Schooltuintjes van de bovenbouw aan de rechterkant van de voordeur van het schoolgebouw
Kruidentuin van de middenbouw, links van de voordeur.