Het jaarverslag 2021 van het Nederlands Expertise Centrum Exoten is in een populaire versie verschenen. Beleef & Weet is partner van NEC-E en heeft in 2021 voor het vierde jaar het project Wiedewiedenweg gecoordineerd. Met burgerparticipatie worden de invasieve exoten, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien verwijderd.

Actieve vrijwilligers verwijderen reuzenberenklauw
Voorkant Jaarverslag NEC-E 2021