Weer een schooltuin erbij in Nijmegen! Bij buurttuin ’t Aldenhofje gaan kinderen van bs De Aldenhove iedere donderdag tuinieren buiten schooltijd. Bindkracht 10 heeft hier flink de schouders onder gezet en met succes. De eerste aardappels gingen na een feestelijke opening met veel enthousiasme de grond in!

Pootaardappels en gereedschap
Een aardappel poten
Zes tuintjes op buurttuin ’t Aldenhofje